Module Hepatitis B en C

De module ‘Herken chronische hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk’ richt zich op het herkennen van patiënten met chronische hepatitis B of C en op de te nemen acties. Aan de hand van casuïstiek worden de theorie en de te nemen acties besproken en geoefend. De module kan tussentijds gestopt worden en op een later moment weer gecontinueerd worden. We raden aan om Google Chrome te gebruiken als webbrowser. Daarin komen de modules het beste tot hun recht. Download Chrome hier.

De module is in opdracht van BIBHEP ontwikkeld. Het Nationaal Programma Bewustwording en Idendificatie en Behandeling van chronische virale hepatitis (BIBHEP) is gericht op artsen en andere zorgverleners, met name om hen bewust te maken van het probleem van vermijdbare sterfte ten gevolge van chronische hepatitis B en C. Prof. dr. S. Schalm is de initiator en sturende kracht van het BIBHEP programma.

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie
  • Opsporen chronische hepatitis B en C
  • Hepatitis C
  • Hepatitis B
  • Toets

Het Accreditatiebureau Algemene Nascholing (ABAN) heeft de module met 2 punten geaccrediteerd voor Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en Cluster 3: sociaal geneeskundigen.

De behaalde punten worden door ons in het register toegevoegd.