Leververvetting (NAFLD en NASH)

De module ‘Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD en NASH)’ voor en door Doktersassistenten richt zich op het herkennen van patiënten die risico hebben op het ontwikkelen van leververvetting (NAFLD en NASH), de oorzaken en gevolgen van leververvetting en het voorkómen van leververvetting. Niet-alcoholische leververvetting is in de westerse wereld, waaronder Nederland, een steeds groter probleem omdat er steeds meer mensen zijn met matige of ernstige obesitas.

De module kan tussentijds gestopt worden en op een later moment weer gecontinueerd worden. We raden aan om Google Chrome te gebruiken als webbrowser. Daarin komen de modules het beste tot hun recht. Download Chrome hier.

De module is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) ontwikkeld. Ook is feedback gekregen van de Nederlandse Leverpatienten Vereniging (NLV).

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie.
  • Submodule 1: Prevalentie, risicofactoren, ziektebeeld, en de gevolgen van niet-alcoholische leververvetting.
  • Submodule 2: Preventie, diagnostiek, en behandeling NAFLD en NASH
  • De module wordt gevolgd door een toets (10 vragen).

Accreditatie
De module is door Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) geaccrediteerd voor 2 punten voor de beroepsgroep Doktersassistenten. De behaalde punten worden door ons aan het KABIZ doorgegeven.