Wie zijn wij

De modules worden vanuit de Stichting Hepatitis Informatie ontwikkeld door G.J. Boland, medisch moleculair microbioloog en H. Logtenberg-van der Grient, arts niet-praktiserend / onderwijskundige. Zij zijn ook de web-editors van www.hepatitisinfo.nl

Kerngroep

De leerdoelen van de modules zijn opgesteld in samenwerking met een kerngroep. De kerngroep voor modules hepatitis A, B, C en E bestaat uit L.C. Baak, mdl-arts, A. Blom, sociaal verpleegkundige, P. Boers, arboverpleegkundige, H. Huiskamp, mdl-verpleegkundige, V. Luijkx, justitieel verpleegkundige, C. Richter, infectioloog en E. van Woerden, sociaal verpleegkundige.

Bij de ontwikkeling van de modules voor doktersassistenten is feedback ontvangen van de commissie Deskundigheidsbevordering van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA).

Stichting Hepatitis Informatie

Het doel van de Stichting Hepatitis Informatie is bewustzijnsbevordering en kennis- en  informatieverstrekking over virale hepatitis en andere leverziekten. De Raad van Advies bestaat uit leden van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie – dr L.C. Baak, de Nederlandse Internisten Vereniging – prof dr I.M. Hoepelman en dr C. Richter, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde – drs R.J. Naber, de Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding – drs A. Rietveld, en de Maag Lever Darm Stichting – M.Bouwens MSc.

Privacyverklaring

De Stichting Hepatitis Informatie beheert en verwerkt de inschrijvingen van deelnemers voor de e-learning. De Stichting Hepatitis Informatie is te bereiken per e-mail op info@hepatitisinfo.nl.

Uw gegevens zijn nodig om uw aanmelding te verwerken in het leerportaal waardoor u in kunt loggen en de e-learning kunt volgen en voor het versturen van het certificaat van deelname. Uw BIG registratienummer is nodig voor de verwerking van de accreditatie. Uw telefoonnummer is nodig voor eventuele vragen. De aanmeldingsgegevens worden 2 jaar bewaard om de aantallen inschrijvingen per module bij te houden. Gedurende 2 jaar kunt u bij ons opvragen welke module u heeft gevolgd en met welk resultaat.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Courseware Company als de ‘verwerker’ van de gegevens in het leerportaal.

Sponsors

De ontwikkeling en publicatie van de modules wordt financieel ondersteund door: