Wie zijn wij

De modules worden vanuit de Stichting Hepatitis Informatie ontwikkeld door G.J. Boland, medisch moleculair microbioloog en H. Logtenberg-van der Grient, arts-onderwijskundige. Zij zijn ook de web-editors van www.hepatitisinfo.nl

Kerngroep

De leerdoelen van de modules zijn opgesteld in samenwerking met een kerngroep. De kerngroep voor modules hepatitis A, B, C en E bestaat uit L.C. Baak, mdl-arts, A. Blom, sociaal verpleegkundige, P. Boers, arboverpleegkundige, H. Huiskamp, mdl-verpleegkundige, V. Luijkx, justitieel verpleegkundige, C. Richter, infectioloog en E. van Woerden, sociaal verpleegkundige.

Het doel van de Stichting Hepatitis Informatie is bewustzijnsbevordering en kennis- en  informatieverstrekking over virale hepatitis en andere leverziekten. De Raad van Advies bestaat uit leden van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie – dr L.C. Baak, de Nederlandse Internisten Vereniging – prof dr I.M. Hoepelman en dr C. Richter, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde – drs R.J. Naber, de Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding – drs A. Rietveld, en de Maag Lever Darm Stichting – drs Y. Bruinsma.

Sponsors

De ontwikkeling en publicatie van de modules wordt financieel ondersteund door: